Telefon

0903693001

Ako funguje tepelné čerpadlo

VZDUCH
Tepelné čerpadlá iDM využívajú ako zdroj tepla
exteriérový vzduch. Jednoducho sa inštalujú s
minimálnymi priestorovými nárokmi.

luft
 erde  

VODA
Iné tepelné čerpadlá iDM (voda-voda)
získavajú systémom dvoch studní teplo
priamo z podzemných zdrojov vody.

 HÍBKOVÉ SONDY

sonne

 PLOŠNY KOLEKTOR 

wasser

Ďalšie tepelné čerpadlá iDM (zem-voda) využívajú ako energetický zdroj teplo uložené v zemi.
Takéto tepelné čerpadlá môžu celý rok pracovať s takmer konštantnou teplotou zeme.

SLNKO
Hlavna budúca energetická orientácia a hospodárnosť je v
kombinácii fotovoltaickej energii a tepelných čerpadiel iDM
s reguláciou "Navigator", ktorá optimalizuje spotrebu energie.

Ako to funguje

Заказ обратного звонка

Hore