Telefon

0903693001

EKONOMICKÉ BÝVANIE

S tepelnými čerpadlami IDM

... zdravie, elegancia, pohodlie ...

Simulácia energetickej bilancie RD bungalov Heatcool v Golf
club RED OAK Nitra

Vstupné dáta
Tepelné čerpadlo iPump A 3-11, vzduch - voda
Tepelné straty domu ...................................................................... 7,1 kW
Požadovaná teplota ....................................................................... 23°C
Priemerná denná spotreba teplej vody ( 50 l / osoba ) .................. 200 l
Výpočtová teplata ( Nitra ) ........................................................... - 11°C
Jednotná tarifa za kWh ................................................................. 4,6 Ct bez DPH
Vypočítané celoročné priemerné COP (výkon/príkon) ........... 3,5

Ročné náklady na kúrenie a teplú vodu - 264,-eur bezDPH / 317,- eur s DPH .
Mesačná potreba tepla v kWh

Energetické pokrytie (červene spotrebovaná a zelene energia z prostredia = dodaná energia)

Заказ обратного звонка

Hore