Telefon

0903693001

EKONOMICKÉ BÝVANIE

S tepelnými čerpadlami

... zdravie, elegancia, pohodlie ...


 Plánujte Vaše bývanie s nami,

s tepelnými čerpadlami

Spýtajte sa svojich priateľov, známych, či kolegov v robote, ktorí už majú
za sebou výstavbu vlastného domu. Skoro každý Vám potvrdí, že keby
stavali ešte raz, tak to spravia inak.


S nami to bude „ inak “  hneď na prvýkrát.   A prečo ?

                 

                                                             Plánovanie domu podriadime:

  •   vašim investičným možnostiam   a následným finančným nákladom na prevádzku domu
  •   úžitkové priestory domu,  ktoré ste pripravení financovať, podriadime vaším potrebám  z hľadiska veľkosti, rozmiestnenia a skutočnej účelnosti 
  •   energetické potreby domu, kúrenie, chladenie a teplá voda sú zabezpečované s najvyššou efektívnosťou a najnižšou cenou

 


Naša filozofia

 

Optimalizácia zdravej tepelnej pohody a útulnosti v obytných
priestoroch vášho domu s našou inteligentnou reguláciou Navigator 2.0 .

Ochrana životného prostredia è znižovanie produkcie CO2

Nízke energetické náklady

 


VAŠA  spokojná  BUDÚCNOSŤ

                                                                               zdravie

                                                                               elegancia 

                                                                               pohodlie 


Simulácia energetickej bilancie RD bungalov Heatcool v Golf
club RED OAK Nitra

Vstupné dáta
Tepelné čerpadlo iPump A 3-11, vzduch - voda
Tepelné straty domu ...................................................................... 7,1 kW
Požadovaná teplota ....................................................................... 23°C
Priemerná denná spotreba teplej vody ( 50 l / osoba ) .................. 200 l
Výpočtová teplata ( Nitra ) ........................................................... - 11°C
Jednotná tarifa za kWh ................................................................. 4,6 Ct bez DPH
Vypočítané celoročné priemerné COP (výkon/príkon) ........... 3,5

Ročné náklady na kúrenie a teplú vodu - 264,-eur bezDPH / 317,- eur s DPH .
Mesačná potreba tepla v kWh

Energetické pokrytie (červene spotrebovaná a zelene energia z prostredia = dodaná energia)

Заказ обратного звонка

Hore