Telefon

0903693001

PODKLADY k plánovaniu tepelného čerpadla iDM.

1. Stavba

Miesto stavby - obec:
Ulica:
PSČ/obec:
Poznámka:

2. Investor

Meno a priezvisko:
PSČ/obec:
Telefón:
E-mail:
Poznámka:

3. Objekt

3.1.

3.2.

3.3.

m2

3.4.

4. Účel využitia tepelného čerpadla

ano

nie

ano

nie

ano

nie

5. Kúrenie – systém odovzdávania tepla

5.1.

m2

5.2.

ano

nie

5.3.

kW vykurovacieho výkonu.

5.3.

m3/rok
kWh/rok

5.4. Systém vykurovania:

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

6. Primárny zdroj tepla

7. Teplá voda

osôb.

Заказ обратного звонка

Hore