Telefon

0903693001

TECHNICKÁ PODPORA - NA VYŽIADANIE.

Spoločnosť Heatcool zabezpečuje pre svojich partnerov, zákazníkov technickú podporu pre správnu funkcionalitu produktov IDM Energiesysteme.

  • Plánovanie tepelných čerpadiel

Pre správne plánovanie parametrov budov a dimenzovanie výkonov tepelných čerpadiel na kúrenie a výrobu teplej vody sa  používa plánovací program IDM TERRA OPT. Je tak možné dopredu stanoviť energetické úspory a prevádzkové finančné úspory.

Príklad TERRA OPT

  • Projektovanie strojovní (kotolní)

Na podporu projektovania strojovní IDM sa používajú vzorové projekty zo zborníka IDM.

  • Schéma elektrického zapojenia tepelného čerpadla
  • Stavebná pripravenosť elektrického zapojenia tepelného čerpadla
  • Stavebná pripravenosť hydraulického zapojenia tepelného čerpadla
  • Návod na inštaláciu tepelného čerpadla
  • Návod na obsluhu tepelného čerpadla

Заказ обратного звонка

Hore